Erkännanden och resolutioner

Officiella internationella erkännanden

Följande länder och organisationer har officiellt erkänt Folkmordet 1915:

1. Uruguay, 1965
2. Cypern, 1982
3. FN:s Kommission för mänskliga rättigheter, 1985
4. Europaparlamentet, 1987
5. Ryssland, 1995
6. Grekland, 1996
7. Internationella föreningen för folkmordsforskare, 1997
8. Libanon, 1997
9. Belgien, 1998
10. Italien, 2000
11. Vatikanstaten, 2000
12. Frankrike, 2001
13. International Center for Transitional Justice, 2002
14. Schweiz, 2003
15. Argentina, 2003
16. Kanada, 2004
17. Slovakien, 2004
18. Nederländerna, 2004
19. Polen, 2005
20. Venezuela, 2005
21. Tyskland, 2005
22. Litauen, 2005
23. Chile, 2007
24. Sveriges riksdag, 2010
25. Bolivia, 2014
26. Österrike, 2015
27. Luxemburg, 2015
28. Brasilien, 2015
29. Paraguay, 2015

För en komplett lista av de internationella erkänannden och resolutioner och deras texter besök Armenian National Institute.