Ögonvittnen: missionärer, hjälparbetare, läkare och lärare

- Alma Johansson var en svensk missionär, stationerad i staden Moush i östra Turkiet, där hon stannade fram till december 1915. Hon arbetade vid det tyska barnhemmet för armeniska föräldralösa. Hon berättade om folkmordet och övergreppen i sina dagböcker men berättade detta även för amerikanska och tyska diploamter som senare publicerade hennes berättelser. Hennes berättelser som behandlingen av armenier i osmanska imperiet under första världskriget finns återgivna i Alma Johansson, Ett folk i landsflykt: Ett år ur armeniernas historia, Stockholm, 1930.

- Amalia Lange var en dansk missionär. Hennes berättelser finns återgivna i Amalia Lange, Ett blad ur Armeniens historia : Danska K. M. A., 1910-1920, Stockholm, 1920.

- Armin Wegner var en tysk militärläkare som tjänstgjorde i den osmanska armén. Hans bilder av deportationerna och massakrerna är en av de mest omfattande dokumenteringen av det pågående folkmordet mot armenierna.

- Bodil Kathaine Biørn var en norsk sjuksköterska som tjänstgjorde i staden Merzereh i provinsen Kharbert (Kharpout) och senare i Moush i Västarmenien (dagens östra Turkiet). I samarbete med tyska missionärer försökte hon hjälpa armeniska änkor och föräldralösa barn. Hon blev vittne till Armeniska folkmordet och tillsammans med sina kollegor räddade hon många hemlösa kvinnor och barn. Hon dokumenterade ävern tragedin hon bevittnade och hennes vittnesmål finns i form av dagbok fotografer. Senare tog hon hand om armeniska föräldralösa barn i Syrien, Libanon och Konstantinopel. År 1922 grundade hon ett barnhem för föräldralösa som döptes till Lousaghbyur (armeniska för "ljusets källa") i Alexandrapol, Sovjetarmenien. Hon fortsatte sitt arbete genom att hjälpa armeniska flyktingar i Syrien och Libanon. På initiativ från armeniska gemenskapet i Aleppo har den norska staden Kragerø, Bodils hemstad, rest en ststy till hennes ära. För mer info besök Armenian Genocide Museum-Institute.

- Hansine Marcher var en dansk missionär. Hennes berättelser finns återgivna i Amalia Lange, Ett blad ur Armeniens historia : Danska K. M. A., 1910-1920, Stockholm, 1920.

- Jakob Künzler var en schweizisk hjälparbetare vid Orientaliska missionen i Ourfa. Mellan 1915 och 1917 bevittnade han Armeniska folkmordet, vilket han återgav i sin bok, In the Land of Blood and Tears (1921). Trots hotet hjälpte han, då kan kunde, tusentals armeniska föräldralösa barn. Han hjälpte muslimer och icke-muslimer och dokumenterade otaliga rapporter om massakrer av armenier i arbetsbataljoner. I oktober 1922 stängde han sitt sjukhus i Ourfa och flyttade till Ghazir, nära Beirut, där han senare öppnade ett barnhem för föräldralösa. Senare etablerade han ett härgärage för armeniska änkor i Beirut och ett lugnsanatorium i Azounieh.

- John Elder var en amerikansk hjälparbetare som tjänstgjorde bland armeniska flyktingar i Jerevan.

- Karen Jeppe var en dansk missionär. Hon kom till Armenien 1903 och räddade många armenier från döden under folkmordet bl.a. genom att gömma dem i sin källare. Efter världskriget reste hon till Aleppo, Syrien, dit många överlevande armenier från folkmordet hade kommit till. Från 1921 jobbade hon för att återföra bortrövade armeniska kvinnor och barn som räknades till mellan 20 000 och 30 000 till antalet. Hon lyckades befria 2 000 armeniska kvinnor från muslimska harem.

Jeppe dog av malaria i Aleppo där hon också är begravd. Vid hennes begravning kallde den armeniske ärkebiskopen henne för "sin älskade syster som offrade sig för hans folk, det som hon betraktade som kappt någon annans".

- Karen Marie Petersen var en dansk missionär. Hennes berättelser finns återgivna i Amalia Lange, Ett blad ur Armeniens historia : Danska K. M. A., 1910-1920, Stockholm, 1920.

- Maria Jacobsen var en dansk missionärsarbetare, stationerad i Kharbert (Kharpout) under tidiga delen av 1900-talet samt under folkmordets tillämpande år 1915. Hennes dagböcker innehåller nyckelvittnesmål om behandlingen av armenierna i osmanska Turkiet.

- Martin Niepage var lektor vi den tyska mellanstadieskolan i Aleppo, Syrien. Hans berättelser om armeniska deporterade och massakrerna översattes till svenska och publicerades 1921 med titeln Vad en tysk lektor i asiatiska Turkiet upplevde i 1915. Finns att låna på svenska bibliotek.

- Stanly Kerr var en amerikansk missionär, klinisk biokemisk och lärare. Han tjänstgjorde vid missionen i Aleppo under de armeniska flyktningskrisern då mågna överlevare från Armeniska folkmordet anlände. Han arbetade som medicin- och sanitäransvarig. Han arbetade även med att återta armeniska barn från kurdiska och turkiska familjer dit de barnen hade tvångsplaserats eller fått skydd i. Hans berättelse finns i boken The Lions of Marash.